اخبار ورزشی » پولی که پدیده برزیلی برای پیوستن به رئال از دست داد